Ανατομικό Μαξιλάρι Latex

Ανατομικό Μαξιλάρι Latex

Ανατομικό Μαξιλάρι Latex

Το Ανατομικό Μαξιλάρι Latex της Eviastrom είναι κλασικού τύπου με ανατομική καμπύλη και έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται στο βάρος και στην θερμοκρασία του σώματος. Διαθέτει οπές εξαερισμού για την εξάτμιση της υγρασίας.