Ανατομικό Μαξιλάρι Visco Memory

Ανατομικό Μαξιλάρι Visco Memory

Ανατομικό Μαξιλάρι Visco Memory

Το Ανατομικό Μαξιλάρι Visco Memory είναι κλασικού τύπου με ανατομική καμπύλη και έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται στο βάρος και την θερμοκρασία του σώματος.