ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Ποιοι είμαστε

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία  AΓΓΕΛΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΑΣ και δ.τ. ΕVIASTROM εδρεύουσα στη Χαλκίδα, οδός Δημάρχου Σκούρα 13, Χαλκίδα, ΤΚ 34100,

με ΑΦΜ:  046084823, ΔΟΥ: Χαλκίδος,  και τηλέφωνο επικοινωνίας 2221082562/2221079658, δραστηριοποιείται από το 1997 με επιτυχία στο χώρο της κατασκευής στρωμάτων.

Aκολουθεί ενημέρωση αυτή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό της (https://eviastrom.gr/ ).

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία τους

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα εν ζωή φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) κ.ά.

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Επιχείρησης, είτε απευθείας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε από την ιστοθέση μας και πώς τα χρησιμοποιούμε

H ΕVIASTROM ενημερώνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας που επιθυμούν να πλοηγηθούν σε αυτή, τους πελάτες ή ενδιαφερόμενους που συμπληρώνουν φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν μαζί μας ή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους πελάτες που αγοράζουν online τα προϊόντα μας, τους πελάτες που επιθυμούν να λάβουν online εγγύηση του προϊόντος που αγόρασαν, τους συνεργάτες της Επιχείρησης που χρησιμοποιούν την ιστοθέση και κάθε άλλον επισκέπτη της, ότι μέσω της ιστοθέσης της https://eviastrom.gr/ συλλέγει πληροφορίες σχετικά με όλους εσάς, εάν και μόνο τις παράσχετε, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων σας, την ολοκλήρωση της συναλλαγής που επιλέγετε και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Αναλυτικότερα, η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Όνομα, επώνυμο, email, θέμα, μήνυμα, όταν εσείς τα καταχωρείτε και τα παράσχετε μέσω φόρμας επικοινωνίας ή μέσω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοθέση, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο αίτημα/παράπονο/ερώτημα/άλλο ζήτημα.
 • Email, όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γενεθλίων σας, όταν εσείς μας τα παρέχετε για την εγγραφή σας στο newsletter μας και για να ενημερώνεστε για όλες τις προσφορές και τα νέα προϊόντα μας
 • Όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση (οδό, αριθμό, ΤΚ, πόλη), όταν τα παρέχετε προκειμένου να προβείτε σε online αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, περιοχή, όταν τα παρέχετε προκειμένου να λάβετε online εγγύηση για προϊόν που έχετε ήδη αγοράσει από εμάς.
 • Τη διεύθυνση IP και δεδομένα θέσης, όταν μας τα παρέχετε (allowlocation) και όταν περιηγείσθεστην ιστοσελίδα μας, για σκοπούς προστασίας από διαδικτυακές απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
 • H ΕVIASTROM χρησιμοποιεί επίσης στην αναφερόμενη ιστοσελίδα της “cookies” με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να αντλήσετε στην  Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε επίσης εδώ: aboutcookies.org.
 1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Η ΕVIASTROM δεν επεξεργάζεται κατά βάση μέσω της ιστοσελίδας της ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.

 1. Ποια η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την ΕVIASTROM

Όσον αφορά στην νομική βάση της εκάστοτε επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η ΕVIASTROM επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα με τις εξής νομικές βάσεις:

 1. Όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη σύναψη, ολοκλήρωση, ρύθμιση, εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της πώλησης και της συνεργασίας μας (π.χ. αγορά online προϊόντων μας ή αγορά online εγγύησης για προϊόν που έχετε αγοράσει από εμάς), και την ορθή εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματός σας στα πλαίσια αυτής,
 2. Όταν απαιτείται για τη συμμόρφωση της Επιχείρησης με τις έννομες υποχρεώσεις της
 3. Όταν απαιτείται για την επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της ELITE STROM
 4. Σύμφωνα με την προηγούμενη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας (π.χ. για την αποστολή newsletter).
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης έχει το εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιχείρησης μας για τις ανάγκες της εξυπηρέτησής σας, δεσμευόμενο από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Η ΕVIASTROM σεβόμενη την ιδιωτικότητα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της δεν διαβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει από την ιστοθέση της εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο. Ενδέχεται να διαβιβάσει/γνωστοποιήσει κάποια από αυτά σε τρίτα νομικά πρόσωπα, στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι την υποστήριξη της παρούσας ιστοσελίδας ή τις μεταφορικές εταιρείες, με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΓΚΠΔ) επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32).

Επίσης, η Επιχείρηση διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, όταν και όπου αυτό προβλέπεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

 1. Πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η ΕVIASTROM διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και την Πολιτική Διατήρησης που διαθέτει, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη (Γενική Παραγραφή αξιώσεων), με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε μορφής αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πια αναγκαία θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας ενόψει συγκεκριμένης επεξεργασίας και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για αυτήν, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στην ΕVIASTROM μέσω συμπλήρωσης του εντύπου άσκησης δικαιωμάτων ή επιλογής του unsubscribe που θα σας παρέχετε σε κάθε επικοινωνία ή με άλλο μέσο, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

 1. Η ασφάλεια των δεδομένων σας, προτεραιότητά μας

Η ΕVIASTROM μεριμνά για τη λήψη επαρκών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 και τις αρχές του ΓΚΠΔ. Διαθέτει σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. Ενδεικτικά, υφίσταται εγκατεστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση) και κρυπτογράφηση εφαρμογών, τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές εντός της Εταιρείας, για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αναφερόμενη ιστοσελίδα της, η ΕVIASTROM εφαρμόζει το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου ενισχύεται ασφάλεια κατά την μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο.

 1. Ποια είναι τα Δικαιώματα σας βάσει GDPR και πώς να τα ασκήσετε

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ 679/2016), ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Επιχείρηση, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Επιχείρηση θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Επιχείρησης για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Επιχείρησης (άρθρο 21) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22).
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 9. Δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )
 10. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eviastrom.gr ή με επιστολή στη διεύθυνσή μας στη Χαλκίδα Ευβοίας, οδός Δ.Σκούρα 13, ΤΚ 34100, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε (Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων).

Τα σχετικά αιτήματά σας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Επιχείρησης να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Τα ως άνω δικαιώματα θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

Η ΕVIASTROM θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός μήνα από την ημερομηνία επίκλησης / άσκησης  του κατά περίπτωση δικαιώματος εκ μέρους σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών.

Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

Ειδικότερες δηλώσεις ΕVIASTROM

 1. Δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών.
 2. Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.
 3. Δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Δηλώνει ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί  οποιαδήποτε στιγμή. O επισκέπτης θα ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στην ιστοσελίδα θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.
 5. Ο επισκέπτης δύναται να ενημερωθεί για τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιούνται στον αναφερόμενο ιστότοπο για τον οποίο υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η ΕVIASTROM και τι πληροφορίες συλλέγονται μέσω αυτού στην αντίστοιχη Πολιτική Ενημέρωσης για τα Cookiesπου είναι αναρτημένη.

Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

 

«AΓΓΕΛΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΑΣ» δ.τ. «EVIA STROM»

(έδρα) Χαλκίδα Ευβοίας, οδός Δ. Σκούρα 13, ΤΚ 34100

Τηλέφωνο: 2221082562/2221079658

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eviastrom.gr

Website : https://evia.art-com.eu

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα; Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.