ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

www.eviastrom.gr

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα μας!

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μόνον εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα με όνομα χώρου «www.eviastrom.gr» (εφεξής καλούμενη ως η «ιστοσελίδα») είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος που έχει δημιουργηθεί από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «AΓΓΕΛΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΑΣ» που εδρεύει στη Χαλκίδα επί της οδού Δημάρχου Σκούρα 13, ΤΚ 34100 (εφεξής καλούμενη ως η «επιχείρηση»).

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει, κατά την επίσκεψη και χρήση της, να ακολουθεί τους παρόντες όρους, τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχει από κάθε παράνομη, καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επισκέπτης ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην επιχείρηση ή σε τρίτο από την παράνομη και μη προσήκουσα χρήση εκ μέρους του της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα της επιχείρησης ή/και των συνεργατών αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση τους στην ιστοσελίδα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του συνόλου ή τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση σέβεται απολύτως τα δικαιώματα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και τηρεί στο ακέραιο την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΚ 2016/679) (GDPR)) και του Ν. 4624/2019.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Επιχείρησης μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση.

 1. COOKIES

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση τους, στον εξής σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/cookies_el

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, που τυχόν προκύψει από έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επίσης, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν ή με τυχόν “ιούς” ή κάθε άλλη ζημία τυχόν προκληθεί από την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα.

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Οι σύνδεσμοι (links) που τυχόν περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, οδηγούν σε σελίδες του δικτυακού τόπου ή σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, καθώς η επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνον για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, που ρυθμίζουν τη σχέση της επιχείρησης με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, και δύνανται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν πριν από κάθε επίσκεψη αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση οιουδήποτε δικαιώματός της του δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια της Χαλκίδας.

Β. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

 1. Γενικά

Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται σε κάθε πώληση που πραγματοποιείται από την επιχείρηση με την επωνυμία «AΓΓΕΛΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΑΣ»  , μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.eviastrom.gr και αποτελούν τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της.

 1. Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

 1. Τρόπος πληρωμής

Ο πελάτης δύναται να καταβάλει το τίμημα για την πώληση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Η κατάθεση πρέπει να γίνει σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς (ΙΒΑΝ) της Εταιρείας:

ALPHA BANK: GR3501402330233002002005152

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:       GR4101721540005154090460230

EUROBANK:    GR2502604230000100200004669

Ο πελάτης θα πρέπει να καταθέσει το συνολικό ποσό της παραγγελίας και στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράψει το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό της παραγγελίας. Εν συνεχεία, θα πρέπει να μας αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eviastrom.gr  . H επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης αντιγραφής των ως άνω λογαριασμών από τον πελάτη.

 1. Τρόπος Αποστολής – Γεωγραφική κάλυψη
 • Τρόπος Αποστολής

Οι αποστολές των προϊόντων μας γίνονται σε όλη την Ελλάδα εντός 5-7 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Σημείωση: η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου.

Παραλαβή από το κατάστημα Χαλκίδας
Επιλέξτε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημα εξοικονομώντας τα χρήματα των μεταφορικών. Θα σας ενημερώσουμε για την ημέρα παραλαβής.

Αποστολή στο χώρο σας
Επιλέξτε να γίνει αποστολή των προϊόντων στο χώρο σας. Όλες οι αποστολές γίνονται με πρακτορείο και οι παραδόσεις γίνονται σε κεντρικά σημεία πόλεων.

Παράδοση με πρακτορείο της επιλογής σας
Δωρεάν παράδοση με πρακτορείο της επιλογής σας εντός Αττικής. Συμπληρώστε στο ανάλογο πεδίο τα στοιχεία του πρακτορείου.

Δωρεαν παραδοση
σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτια για παραγγελιές ανω των 500€

 

Έξοδα Αποστολής

Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας επιβαρύνουν τον πελάτη και διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν ανάλογα με το βάρος του και υπολογίζονται και εμφανίζονται ξεχωριστά στο καλάθι των αγορών.

Οι χρεώσεις είναι οι εξής:

Για παραγγελίες αξίας άνω των 500€, παρέχεται δωρεάν παράδοση σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία για παραγγελιές ανω των 500€

Για παραγγελίες αξίας έως 499€:

– Για παραδόσεις σε Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας και Ν. Βοιωτίας παρέχεται δωρεάν παράδοση.

–  Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι εξής χρεώσεις:

 • Λευκά είδη & αξεσουάρ 6,5€ / τμχ
 • Στρώμα ανεξάρτητα διάστασης 20€ /τμχ
 • Κούνιες 30€
 • Μετατρεπόμενα κρεβάτια 30€
 • Συρτιαριέρες 35€
 • Ντουλάπες 40€

Στις παραπάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται και ο  ΦΠΑ που αναλογεί.

Στη σελίδα πληρωμών, πριν την ολοκλήρωση της αγοράς, ο πελάτης μπορεί να ελέγξει τα έξοδα αποστολής που υπολογίζονται αυτόματα και αναγράφονται ξεχωριστά.

 

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται παραγγελίες όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, όμως η επεξεργασία και οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται μόνο τις εργάσιμες ημέρες, ενώ δεν γίνονται παραδόσεις κατά τις ημέρες των αργιών (εκτός εάν προηγηθεί ειδική συνεννόηση του πελάτη με την Επιχείρηση ή/και το Διαχειριστή).

Οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα έως και τις 5:00 μ.μ. επεξεργάζονται αυθημερόν. Ως εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός των επίσημων αργιών. Οι ώρες λειτουργίας της εργάσιμης ημέρας είναι από τις 9.00π.μ. έως και τις 5.00μ.μ.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Α. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την επιχείρηση, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την επιχείρηση, εφόσον επιλέγεται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα από την Επιχείρηση, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την επιχείρηση άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Γ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασίαγια λόγους υγιεινής, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην επιχείρηση το τίμημα από την τράπεζα, η επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.
 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η επιχείρηση και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να γίνει οποιαδήποτε χρήση του αγαθού. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή/και χρήσης των προϊόντων δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. στρώματα, μαξιλάρια κ.α.) και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

 

 Ηλεκτρονική επίλυση

Ο φορέας που καλύπτει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών, είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες και για χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/